VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 04-09-2014 17:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
17.00 0
0
0
18.15 0
Voorzitter: W. Booij-van Eck
19.00-20.30 0
20.30-21.30 0
22.00-22.15 0
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
Griffier: J. van der Rhee
22.15 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage