VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 03-07-2014 15:00 uur


Raadzaal_
Voorzitter: W. Booij-van Eck
0
Raadzaal
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
22
Griffier: J. van der Rhee
0
0
Raadzaal_
Voorzitter: W. Booij-van Eck
0
Heijezaal
Voorzitter: C.H.M. Berk
2
Raadzaal_
Voorzitter: W. Booij-van Eck
5
Heijezaal
Voorzitter: H. Kuipers
2
Voorzitter: P.C.I. Meijer
1
Raadzaal
0
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
6
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage