VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 08-11-2012 17:00 uur


Raadzaal
29
0
0
0
0
1
0
13
Algemene bijlage
OVERZICHT MOTIES-AMENDEMENTEN.doc (pdf, 107.5 KB)
STEMMINGENLIJST definitief INCL. MOTIES-AMENDEMENTEN.doc (pdf, 154 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage