VergaderingVergadering van Raadsplein tot en met 2011
Datum: 23-06-2011 19:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: A. Koster
0
Voorzitter: H. Kuipers
0
0
0
Heijezaal
Voorzitter: P.C.I. Meijer
Griffier: Mevr. A.M.R. Bentschap Knook
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage