VergaderingVergadering van Raadsplein tot en met 2011
Datum: 17-02-2011 17:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
Griffier: J. van der Rhee
0
0
Heijezaal
Voorzitter: W. Booij-van Eck
Griffier: R.J. Sombroek
19.00 0
Raadzaal
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
0
Voorzitter: H. Kuipers
0
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
Griffier: J. van der Rhee
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage