VergaderingVergadering van Raadsplein tot en met 2011
Datum: 13-10-2011 17:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
Griffier: J. van der Rhee
0
0
0
Voorzitter: J.D. van Belle
Griffier: R.J. Sombroek
0
Heijezaal
Voorzitter: W. Booij-van Eck
Griffier: Mevr. S.F.S. Manting-Peters
0
Raadzaal
0
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
Griffier: J. van der Rhee
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage