VergaderingVergadering van Raadsplein tot en met 2011
Datum: 01-12-2011 19:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: A. Koster
Griffier: Mevr. A.M.R. Bentschap Knook
0
Voorzitter: H.G.J. Heimerikx
Griffier: R.J. Sombroek
0
Heijezaal
Voorzitter: A. Koster
Griffier: Mevr. A.M.R. Bentschap Knook
0
Raadzaal
Voorzitter: R.K. Soehawan
Griffier: R.J. Sombroek
0
Heijezaal
Voorzitter: J.D. van Belle
Griffier: Mevr. A.M.R. Bentschap Knook
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage