VergaderingVergadering van Bijzondere bijeenkomsten
Datum: 21-03-2022 10:00 uur


Raadzaal
10.00 uur 0
aansluitend aan de zitting Hoofdstembureau 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage