R. (Richard) Kenselaar

R. (Richard) Kenselaar

- Teamleider fulltime, Paswerk Soc. werkvoorziening (bezoldigd)

 

- Lid Ondernemingsraad, Paswerk Soc. Werkvoorziening (onbezoldigd)