M. (Margo) Rosdorff

M. (Margo) Rosdorff

Foto van M. (Margo) Rosdorff

Contact informatie

Logo van Griffie
Orgaan: Griffie Periode: van: 1 oktober 2010 tot: Functie: Secretaris Rekenkamer

De griffie is bereikbaar via griffie@haarlemmermeer.nl of telefonisch op het nummer 023-567 6819. Als u vanuit de fractiekamer belt, kunt u volstaan met de laatste vier cijfers van het telefoonnummer. Mijn directe doorkiesnummer is 6015.