John van der Rhee

John van der Rhee

Hoofdactiviteit:

  • Griffier gemeente Haarlemmermeer

Nevenfuncties:

Uit hoofde functie:

  • Voorzitter griffierskring NH-Zuid
  • Lid griffierskring 100.000+ gemeenten

Niet uit hoofde functie:

  • Raadslid (fractievoorzitter VVD) gemeenteraad Alkmaar - bezoldigd
  • Lid Commissie Lokaal Bestuur Tweede Kamerfractie VVD - onbezoldigd