John van der Rhee

Naam: John van der Rhee

Algemeen

De griffie is bereikbaar via griffie@haarlemmermeer.nl of telefonisch op het nummer 023-567 6819. Als u vanuit de fractiekamer belt, kunt u volstaan met de laatste vier cijfers van het telefoonnummer. Mijn directe doorkiesnummer is 6189.

In geval van nood of bij mijn afwezigheid op de griffie kunt u mij bereiken op mijn mobiele telefoon: 06-51 03 38 97. 

Nevenfuncties

Hoofdactiviteit:

  • Griffier gemeente Haarlemmermeer

Nevenfuncties:

Uit hoofde functie:

  • Voorzitter griffierskring NH-Zuid
  • Lid griffierskring 100.000+ gemeenten

Niet uit hoofde functie:

  • Raadslid (fractievoorzitter VVD) gemeenteraad Alkmaar - bezoldigd
  • Lid Commissie Lokaal Bestuur Tweede Kamerfractie VVD - onbezoldigd

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Griffier, Griffie
  • Actieve functie Griffier, Voorzitter Gemeenteraad en Griffier
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens