J.A. (Jaap) Baars

J.A. (Jaap) Baars

Foto van J.A. (Jaap) Baars

Contact informatie

Logo van Griffie
Orgaan: Griffie Periode: van: tot: Functie: Raadsadviseur

De griffie is bereikbaar via griffie@haarlemmermeer.nl of telefonisch op het nummer 023-567 6819. Als u vanuit de fractiekamer belt, kunt u volstaan met de laatste vier cijfers van het telefoonnummer. Mijn directe doorkiesnummer is 6403.