H.P. (Hans) Spijker

H.P. (Hans) Spijker

- Directeur Entermedia (bezoldigd)

Lid Lionsclub Haarlemmermeer (onbezoldigd)

- Penningmeester Stichting Zie, Hoofddorp (onbezoldigd)